รวม 5 แบงก์พักหนี้ เช็คให้ไว.. แล้วไปใช้ซะ!

รวม 5 แบงก์พักหนี้ เช็คให้ไว.. แล้วไปใช้ซะ!

เข้าสู่ เดือนเมษายน 2563 ซึ่งเป็นช่วงเข้าสู่ปีใหม่ไทยหรือเทศกาลสงกรานต์  แต่ปีนี้คนไทยทุกคนคงไม่สนุกกับการสาดน้ำอย่างแน่นอน เพราะยังกังวลกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 (โควิด-19)

โดยขณะนี้ ยอดติดเชื้อในประเทศไทยทะลุกว่า 2,000 คน มีประชาชนเข้าข่ายกักตัวและเฝ้าระวังอีกหลายหมื่นคน และมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 20 ราย

ทั้งนี้ มาตรการภาครัฐได้คลอดออกมาเพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างไม่ขาดสายทำให้เห็นถึงน้ำใจคนไทยไม่เคยทิ้งกัน

เช่นเดียวกับฟากฝั่งของธนาคารหรือสถาบันการเงิน / แหล่งเงินทุนชั้นนำของประเทศ ที่ได้คลอดมาตรการช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการธุรกิจเล็ก กลาง ใหญ่ ในสภาวะวิกฤตที่ธุรกิจต้องหยุดชะงัก บางรายสู้ไม่ไหวจำต้องปิดกิจการไปแล้ว แต่บางรายยังสู้อยู่…

วันนี้ FLA ได้รวบรวมธนาคารที่ออกมาตรการช่วยเหลือ “พักหนี้” ให้กับ “ลูกหนี้” ซึ่งถือเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนและเจ้าของธุรกิจทุกท่าน ตลอดจนคนไทยทุกสาขาอาชีพ

ลองไปดูกันว่า มีแบงก์ใดบ้าง และมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาอย่างไรบ้าง เพื่อให้ตัวท่านเอง และคนไทยทุกคนฝ่าวิกฤตโควิดฯ นี้ไปให้ได้
 


ธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

แบงก์กรุงศรีฯ คลอดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ในเรื่อง “สินเชื่อบ้าน” โดยสามารถยื่นคำขอไม่เกิน 31 ธ.ค.63  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- พักชำระหนี้เงินต้น (จ่ายแต่กอกเบี้ย) สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
- ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด (ลดค่างวด) ไม่เกิน 12 เดือน
- พักชำระหนี้เงินผ่อนชำระค่างวด (พักหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย) ไม่เกิน 6 เดือน

หมายเหตุ : ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับแล้วแต่กรณี
 
.ทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB

TMB คลอดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ในเรื่อง “สินเชื่อบ้านทีเอ็มบี” (TMB Home Loan)  ด้วยการพักชำระหนี้ทั้ง “เงินต้น” และ “ดอกเบี้ย” สูงสุดนาน 3 เดือน ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดต้องกลับมาชำระหนี้ตามปกติ

โดย TMB Home Loan ที่ให้การช่วยเหลือลูกหนี้ มีประเภทสินเชื่อ ได้แก่

- สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ (Refinance)
- สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ (Home For Cash)
- สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ รีไฟแนนซ์ (Home For Cash Refinance)
- สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย (BenefitPlus Home Loan)
- สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย รีไฟแนนซ์ (BenefitPlus Home Loan Refinance)
- สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ แบบมีหลักประกัน (BenefitPlus Home For Cash)
- สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ แบบมีหลักประกัน รีไฟแนนซ์ (BenefitPlus Home For Cash Refinance)
 
.ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT

CIMBT ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ได้แก่  สินเชื่อบ้านโฮมโลนฟอร์ยู , สินเชื่อมอร์เกจ พาวเวอร์ , สินเชื่อบุคคลแคชลิงค์ และ สินเชื่อพร็อพเพอร์ตี้โลน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมี 3 มาตรการให้เลือก ดังนี้

1. พักชำระหนี้เงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย เป็นเวลา 3 เดือน (สำหรับยอดหนี้ไม่เกิน 3 ล้านบาท)
2. พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน
3. ลดค่างวดการผ่อนชำระ
 
.ออมสิน

สำหรับ ธ.ออมสิน ธนาคารของภาครัฐ มีมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้ของธนาคารทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยแบบ “อัตโนมัติ” ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย.63  

โดยลูกหนี้ทุกคนของธนาคารไม่ต้องทำการลงทะเบียนแต่อย่างใด (แบงก์ออมสินพักหนี้ให้อัตโนมัติ) แต่หากลูกหนี้ท่านใดที่ไม่ขาดสภาพคล่อง ไม่ต้องการเข้าร่วมก็ให้แจ้งกับแบงก์ออมสินและชำระหนี้ได้ตามปกติ
 
.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สำหรับ ธ.กรุงเทพ ออกมาตรการที่น่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย ได้แก่ ธุรกิจประเภทเอสเอ็มอี หรือธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นต้น

โดยเน้นการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระสินเชื่อ รวมถึงพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย โดยมีผลตั้งแต่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมาแล้ว (ยังไม่กำหนดเวลาสิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือแต่อย่างใด)

โดยมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของ ธ.กรุงเทพ ยกตัวอย่าง ดังนี้

ลูกค้าบัตรเครดิต

- จะได้รับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยชำระขั้นต่ำมาอยู่ที่ 5% (จากเดิม 10%) มีผลรอบบิลของวันที่ 1 เม.ย.63 เป็นต้นไป ต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี

- กลุ่มลูกค้าหนี้ของแบงก์กรุงเทพ ที่ได้รับผลกระทบ “โดยตรง” จากโควิด-19 ที่มีอาชีพ ได้แก่ ทำงานในธุรกิจโรงแรม , การท่องเที่ยว , สายการบิน ฯลฯ หรือธุรกิจที่ภาครัฐประกาศให้หยุดชั่วคราว เป็นต้น

โดยกลุ่มดังกล่าวสามารถขอรับความช่วยเหลือเพื่อขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ คงเหลือที่ 12% ซึ่งลูกค้าแต่ละรายต้องแจ้งความประสงค์โดยตรงกับแบงก์กรุงเทพเป็นแต่ละราย ๆ ไป


สินเชื่อที่อยู่อาศัย

- ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย วงเงินขณะอนุมัติไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยสามารถลงทะเบียนขอรับการพักชำระเงินต้น (จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย) ได้เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งจะพิจารณาปรับดอกเบี้ยให้ลูกค้าแต่ละรายตามสถานการณ์ โดยลูกค้าแต่ละรายต้องติดต่อแจ้งความประสงค์โดยตรงกับแบงก์กรุงเทพเป็นแต่ละราย ๆ ไป


สินเชื่อธุรกิจ SME

ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี วงเงินขณะอนุมัติไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยสามารถขอพักชำระเงินต้น (จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย) ได้เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยจะพิจารณาปรับดอกเบี้ยให้ลูกค้าแต่ละรายตามสถานการณ์ โดยลูกค้าแต่ละรายต้องติดต่อแจ้งความประสงค์โดยตรงกับแบงก์กรุงเทพเป็นแต่ละราย ๆ ไป
 สำหรับมาตรการต่าง ๆ ที่ปล่อยออกมา เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ทุกคนในสภาวะวิกฤตโควิด-19 ของแต่ละธนาคาร นั้นมีมากกว่าที่หยิบยกมา และมีมากกว่า 5 สถาบันการเงินดังกล่าว  

ซึ่งเงื่อนไขการยื่นขอคำร้องผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และขั้นตอนการลงทะเบียนยื่นคำร้อง รวมถึงการเตรียมเอกสารต่าง ๆ นั้น โดยทุกท่านสามารถติดตามอัปเดทมาตรการและข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร

หรือติดต่อสอบถามได้โดยตรงจากทุกช่องทางการสื่อสารของธนาคารแต่ละแห่งดังกล่าวใกล้บ้านท่าน ได้ทุกวันและ 24 ชั่วโมง 
ขอขอบคุณข้อมูล
ข่าวหุ้นธุรกิจ
 


จำนวนเปิดอ่าน : 214