5 ข้อแฟรนไชส์ซอร์ต้องมี แฟรนไชส์ซีต้องได้

5 ข้อแฟรนไชส์ซอร์ต้องมี แฟรนไชส์ซีต้องได้ แฟรนไชส์ ยังคงเป็น “ทางลัด” การลงทุนสู่ความสำเร็จในการสร้างธุรกิจหรือผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนหรือคนที่จะก้าวมาเป็น แฟรนไชส์ซี ซึ่งเป็นวิธียอดนิยม 

ทว่า ในมุมของนักลงทุนหรือ แฟรนไชส์ซี เมื่อกำเงินไปให้เจ้าของแบรนด์หรือแฟรนไชส์ซอร์แล้วก็อยากได้รับการการันตีหรือการสนับสนุนระบบการบริหารจัดการธุรกิจที่มีมาตรฐานอย่างแท้จริงเพื่อให้ลงทุนแล้วได้รับผลตอบแทน ต่อยอดผลกำไรและกิจการสาขาให้เติบโตเฉกเช่นร้านต้นแบบ
 
FLA มีข้อแนะนำสำหรับทั้งแฟรนไชส์ซอร์ และแฟรนไชส์ซี โดยไม่ว่าจะขยับขยายธุรกิจหรือจะลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์อะไรก็ตามแต่  ทั้ง 2 กลุ่มควรตระหนักและคำนึงถึง 5 ปัจจัย ที่จะช่วยสร้างระบบธุรกิจแฟรนไชส์ให้มีมาตรฐาน และทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ win win ทุกฝ่าย ซึ่งประกอบด้วยดังต่อไปนี้

 
 


1. แผนธุรกิจที่พิสูจน์แล้วว่า ประสบความสำเร็จ

สิ่งที่ แฟรนไชส์ซี ต้องการที่สุดในการลงทุนซื้อแฟรนไชส์คือ “รูปแบบธุรกิจ” หรือ Business Model ที่ดำเนินธุรกิจมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว ว่า ประสบความสำเร็จทั้งด้านการเงินและชื่อเสียง มีแบรนด์สินค้าเป็นที่ยอมรับ มีสินค้าและบริการเป็นที่นิยม เป็นต้น 
 
 


2. มีหลักสูตรฝึกอบรม และมีคู่มือปฏิบัติงาน

แฟรนไชส์ซอร์ต้องเตรียมหลักสูตรการอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้แฟรนไชส์ซี เพื่อทำการฝึกพัฒนาจนสามารถดำเนินธุรกิจได้เหมือนกับแฟรนไชส์ซอร์ 

ดังนั้นก่อนจะตัดสินใจลงทุน แฟรนไชส์ซี ควรสอบถามระยะเวลาการอบรม ตรวจดูหลักสูตรต่าง ๆ และเตรียมตัวเองให้พร้อม สำหรับระยะเวลาการฝึกอบรม และควรสอบถามว่า มีแผนการอบรมเพิ่มเติม และแผนการดูแลสนับสนุนการดำเนินงานจากแฟรนไชส์ซอร์อย่างไรบ้าง
 
 


3. ระบบการตลาด

แฟรนไชส์ซอร์ ต้องสนับสนุนแผนการตลาดเพื่อช่วยให้แฟรนไชส์ซีเติบโตและมีรายได้เพิ่มขึ้น เพราะค่าการตลาดที่แฟรนไชส์ซอร์เรียกเก็บจากแฟรนไชส์ซีนั้น จะถูกใช้ไปกับกลยุทธ์การตลาดต่าง ๆ อย่างเป็นระบบแบบแผน ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เคยทำแล้วประสบความสำเร็จ และนำเสนอแผนการตลาดใหม่ ๆ ในอนาคต
  


4. อัปเดทระบบเทคโนโลยี

แฟรนไชส์ซอร์ ต้องพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือระบบไอทีของตนเองอย่างต่อเนื่องให้มีความรวดเร็ว ปลอดภัยและแม่นยำ ซึ่งสามารถใช้ติดต่อประสานงานกับแฟรนไชส์ซี และใช้ตรวจสอบผลการทำงานเพื่อดูแลสนับสนุน 

ตัวอย่างเช่น ข้อมูลด้านยอดขาย ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า ข้อมูลการตลาดเป็นต้น ทั้งนี้ระบบดังกล่าวควรใช้ตรวจสอบข้อมูลภายในของแฟรนไชส์ซอร์เองได้ด้วย
  


5. สร้างระบบเครือข่ายแฟรนไชส์ซี

เป็นสิทธิ์ของนักลงทุนรายใหม่ ๆ ซึ่งควรมีโอกาสสอบถามความเห็นของแฟรนไชส์ซี ปัจจุบันว่า ได้รับการดูแลสนับสนุนหรือมีปัญหาใด ๆ ในการดำเนินธุรกิจอย่างไร ซึ่งการรวมตัวของแฟรนไชส์ซีหรือเครือข่ายนี้จะเป็นบ่งชี้ประเมิน KPI และช่วยพัฒนาระบบแฟรนไชส์ได้อย่างดี 
 

 
บทสรุปทั้ง 5 ข้อ คือ หลักพิจารณาให้กับ แฟรนไชส์ซอร์ ว่า ระบบแฟรนไชส์ของคุณมีระบบมาตรฐาน และพร้อมสนับสนุนผู้สนใจมาร่วมลงทุนกับคุณดีพอหรือยัง และเพื่อเป็นประโยชน์กับ แฟรนไชส์ซี ในการไตร่ตรองก่อนลงทุนแฟรนไชส์ใด ๆ เพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกเสียใจในภายหลัง
 

ขอขอบคุณข้อมูล
gnosisadvisory.com


จำนวนเปิดอ่าน : 586