เสวนารวมพลัง! ผลักดันแฟรนไชส์สู่สากล

เสวนารวมพลัง! ผลักดันแฟรนไชส์สู่สากล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ (FLA) ร่วมจัดงานเสวนา “เปิดประตูสู่ตลาดโลกด้วยแฟรนไชส์” ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ก้าวสู่สากล ปี 2563 (Thai Franchise Towards Global 2020)

 
โดยงานเสวนาดังกล่าว วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จริง ระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ แฟรนไชส์ซอร์และซี ตลอดจนนักลงทุนและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับความรู้เรื่องการบริหารและขยายธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานและเปิดตลาดสู่สากล     


 สำหรับไฮไลท์งานเสวนาดังกล่าว ได้แก่ สาระความรู้และเปิดประสบการณ์จริง เกี่ยวธุรกิจแฟรนไชส์และการขยายตลาดต่างประเทศ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญธุรกิจแฟรนไชส์ที่พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเจ้าของแฟรนไชส์ชื่อดังที่ประสบความสำเร็จในการขยายสู่ต่างประเทศ ได้แก่


👉 ดร.ชัยชาญ เจริญสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดต่างประเทศ CLMV และที่ปรึกษา บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด
👉 ผศ.ดร.สมชาย รัตนซื่อสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านสร้างเครื่องมือการขยายธุรกิจแฟรนไชส์สู่สากล
👉 ดร.นิ่มนวล ผิวทองงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ
👉 คุณบุญประเสริฐ พู่พันธ์ นายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ และ เจ้าของแฟรนไชส์ N&B Pancake
👉 คุณกฤษฎ์ กาญจนบัตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และเจ้าของแฟรนไชส์ Moly Care
👉 คุณทินกฤต สินทัตตโสภณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คามุ คามุ จำกัด และเจ้าของแฟรนไชส์ Kamu Tea  
          

นอกจากนี้ ยังมีการออกบูธของหน่วยงานพันธมิตรในการส่งเสริมและสิทธิประโยชน์แก่ธุรกิจแฟรนไชส์ อีกด้วย

 
 
 
         

สำหรับงานเสวนาดังกล่าวจะจัดขึ้นวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ
สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ (FLA)
ThaiFranchiseCenter.com

 


จำนวนเปิดอ่าน : 394