เสวนายกระดับแฟรนไชส์

เสวนายกระดับแฟรนไชส์            

กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำหนดการจัดเสวนา “ทิศทางการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทย 2020” วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ในปี พ.ศ.2563  
           
โดยงานเสวนาครั้งนี้  จัดขึ้นภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2563 ซึ่งเหมาะสมกับเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ และผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอี ที่สนใจ ซึ่งจะได้รับฟังการบรรยาย : การเสริมสร้างองค์ความรู้เกณฑ์มาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริการจัดการธุรกิจแฟรนไชส์

 
           
และเสวนาพิเศษ! “ทิศทางการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทย 2020”  ดำเนินการเสวนาโดย

👉 คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ (กูรูด้านธุรกิจแฟรนไชส์)
👉 คุณบุญประเสริฐ พู่พันธ์ (นายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์)
👉 คุณภาณุศักดิ์ ซื่อสัตย์บุญ (ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป)
👉 คุณปริญญ์ สุขสมิทธิ์ (เจ้าของแฟรนไชส์  Phoenix Lava : ฟินิกซ์ ลาวา)
👉 คุณสิทธิชัย ทรงอธิกมาศ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแฟรนไชส์)
           
สำหรับงานเสวนาดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 12.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

         
สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เสวนาดังกล่าว สอบถามรายเอียดได้ที่ กองส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ โทร. 02 547 5953 , 02 966 6256 , 081 172 0110 , 089 785 6614 หรือ Email  :  
franchisedbd@gmail.com 
 


จำนวนเปิดอ่าน : 372