นายก FLA ร่วมแชร์ประสบการณ์ B2B รุ่น 23

นายก FLA ร่วมแชร์ประสบการณ์ B2B รุ่น 23

คุณบุญประเสริฐ พู่พันธ์ นายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ (Franchise & License Associate : FLA)  และ เจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์ N&B PANCAKE เป็นวิทยากรร่วมบรรยายและแชร์ประสบการณ์การบริหารธุรกิจแฟรนไชส์แก่ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Franchise B2B รุ่นที่ 23

ในการร่วมแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้ ถือได้ว่า เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมอบรมรุ่นดังกล่าว สามารถนำไปปรับใช้และต่อยอดธุรกิจของผู้เข้าอบรมให้ประสบความสำเร็จภายใต้โมเดลธุรกิจแฟรนไชส์ให้เติบโตอย่างมีมาตรฐานและประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคต

           
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์  ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี  เมื่อวันพุธที่ 19 ก.พ. 63 ที่ผ่านมา
 


จำนวนเปิดอ่าน : 150