ปรับตัวสู้! TRADE WAR

ปรับตัวสู้! TRADE WAR
ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสงครามการค้าโลก หรือ TRADE WAR ระหว่าง 2 ประเทศมหาอำนาจของโลกอย่าง สหรัฐอเมริกา VS จีน ส่งแรงสั่นสะเทือนไปถึงทุกประเทศทั่วโลก เราจะปรับตัวสู้วิกฤตนี้ไปอย่างไร เนื่องจากส่งผลกระทบวงการธุรกิจในทุกระดับ โดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก และค้าขายสินค้าและบริการระหว่างประเทศ ซึ่ง FLA ขอหยิบยกวิธีการปรับตัวสู้ TRADE WAR ซึ่งมีอยู่หลากหลายด้านด้วยกัน
 

การปรับตัวด้านแรก คือ กระจายความเสี่ยง ด้วยการขยายฐานลูกค้า

            ธุรกิจควรมีการขยายฐานลูกค้าเพื่อกระจายความเสี่ยง ทั้งในประเทศและต่างประเทศไปยังกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทางการค้าน้อย  เช่น การจับกลุ่มลูกค้าภายในประเทศที่มีรายได้ปานกลางถึงสูงด้วยการปรับภาพลักษณ์และรูปแบบสินค้าให้มีความน่าดึงดูดใจ มีคุณภาพสูงขึ้น มีคุณค่ามากขึ้น การขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศแถบอาเซียน เอเชียใต้ และตะวันออกกลาง ก็น่าสนใจไม่น้อย
 

การปรับตัวด้านที่ 2 คือ ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

          อัตราแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้า ส่งออกต้องเผชิญ การค้าขายอาจจะทำข้อตกลงขึ้นมาระหว่างกัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือการระบุเงื่อนไขในการชำระเงินให้ยืดหยุ่นตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
 

การปรับตัวด้านที่ 3 คือ  บริหารสภาพคล่องทางการเงิน

           เพื่อให้มีสภาพคล่องทางการเงินมากพอสำหรับการทำธุรกิจในช่วงที่ยอดขายตกลงมาก หรือมีคำสั่งซื้อเข้ามาเพิ่มมากจนต้องขยายกำลังการผลิต และอาจรวมไปถึงขอวงเงินสำรองเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินจากสถาบันการเงินด้วย
 

การปรับตัวด้านที่ 4 คือ หาพันธมิตรการค้าในต่างประเทศ

           หากมีธุรกิจหรือสาขาในต่างประเทศจะช่วยให้สะดวกในการนำเข้า และส่งออกมากขึ้น และการมีพันธมิตรในต่างประเทศยังช่วยลดต้นทุนในการทำการตลาด โดยอาจมีการทำข้อตกลงกับพันธมิตรด้านราคาการส่งออก และนำเข้าสินค้ามาขาย ทำให้ลดความเสี่ยงด้านยอดขาย
 

การปรับตัวด้านที่ 5 คือ ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด

            ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่แน่นอนเช่นนี้ การติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดจะช่วยให้ปรับตัวได้อย่างทันท่วงที แก้ไขปัญหาได้ทัน สามารถมองเห็นโอกาสที่เกิดขึ้นได้เร็วกว่า เพราะการปรับตัวได้ทัน คือ หัวใจสำคัญของการเอาตัวรอด ท่ามกลางสงครามการค้าโลกเช่นนี้ ใครเร็วคนนั้นรอด
 

มองการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาส

            มีสุภาษิตจีนบทหนึ่งกล่าวว่า “เมื่อต้องเผชิญกับสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง หลายคนเลือกจะสร้างกำแพงป้องกันตัวเอง แต่ก็มีบางคนที่เลือกสร้างกังหันเพื่อใช้ประโยชน์จากสายลมที่พัดมา”

            เศรษฐกิจไทยเองก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ สิ่งที่ทำได้ คือ มองการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ และเผชิญกับปัญหาอย่างชาญฉลาด ใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงให้ได้มากที่สุด
 


ขอขอบคุณข้อมูล
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 


จำนวนเปิดอ่าน : 434