เปิดแล้ว สมัครให้ไว! สัมมนา “Franchise B2B ปี 2563”

เปิดแล้ว สมัครให้ไว!  สัมมนา “Franchise B2B ปี 2563”
ปิดรับสมัครแล้ว! หลักสูตร Franchise B2B ประจำปี พ.ศ.2563  สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไป ทุกประเภท ทุกสาขาธุรกิจ ที่มีความสนใจต้องการเรียนรู้การสร้างธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล

            โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (Department of Business Development : DBD) พร้อมเปิดรับสมัครผู้ประกอบการทุกท่านที่สนใจ ภายใต้หลักสูตร Franchise B2B ปี 2563 (รุ่นที่ 23) โดยกำหนดการรับสมัครและระยะเวลาสัมมนาหลักสูตร ดังนี้

วันรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 15 พ.ย.62
วันสัมมนาหลักสูตร : 27 พ.ย.62 – 8 เม.ย.63 (สัมมนาสัปดาห์ละ 2 วัน)     
                      
 

ตัวอย่างเนื้อหาหลักสูตร Franchise B2B ปี 2563
• การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์            
• การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจระบบแฟรนไชส์
• กลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์
• การสร้างคู่มือ แผนธุรกิจ และสัญญาระบบแฟรนไชส์
 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสัมมนา
• นิติบุคคล
• เจ้าของกิจการ / ตัวแทน (มีหนังสือรับรองจากเจ้าของกิจการ)
• ดำเนินธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 2 ปี (พิจารณาจากหนังสือรับรองการจดทะเบียน)
• มีสาขาตนเอง สาขาแฟรนไชส์ซี อย่างน้อย 2 สาขา (ไม่รวมสำนักงานใหญ่)
• มีรูปแบบ โมเดลของร้าน หรือบริการ


          สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่สนใจ ติดต่อสอบถามข้อมูลการสมัครเข้าร่วมสัมมนา ได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2547 5953 , Facebook : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือที่ Email : franchisedbd.b2b@gmail.com


 
ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 


จำนวนเปิดอ่าน : 431