กรมพัฒน์ฯ นำ 27 แบรนด์ธุรกิจพร้อมผงาด! ดินแดนลุ่มน้ำโขง

กรมพัฒน์ฯ นำ 27 แบรนด์ธุรกิจพร้อมผงาด! ดินแดนลุ่มน้ำโขง
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมงานออกบูธร้านค้าแบรนด์ธุรกิจเอส เอ็ม อี และ ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้มาตรฐานและน่าสนใจ เพื่อเตรียมผลักดันธุรกิจแฟรนไชส์ออกสู่ตลาด AEC กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน โดยเริ่มต้นปักหมุดกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา, สปป.ลาว , เมียนมา , เวียดนาม) ซึ่งถือเป็นทำเลทอง เพื่อยกระดับแบรนด์ธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ไทยให้เติบโตไปอีกขั้น

            นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า
“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมผลักดันผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการอบรมโครงการ  แฟรนไชส์ไทยก้าวสู่สากล :
Thai Franchise Towards Global และมีความพร้อมในการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ จำนวน 27 ธุรกิจ
ประกอบด้วย ประเภทอาหาร
12 ธุรกิจ เครื่องดื่ม 5 ธุรกิจ การศึกษา 4 ธุรกิจ ธุรกิจบริการ 4 ธุรกิจ ความงามและสปา 1 ธุรกิจ และ ค้าปลีก 1 ธุรกิจ โดยเจาะไปยังกลุ่มตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง (CLMV) หลังพบว่า ธุรกิจแฟรนไชส์ในกลุ่มประเทศดังกล่าว มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และผู้บริโภคมีความชื่นชอบ ให้ความสนใจในธุรกิจแฟรนไชส์ไทยเป็นอย่างมาก”

            ทั้งนี้ จากข้อมูลของธนาคารกสิกรไทย พบว่า ปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์ไทยมีมูลค่าตลาดโดยรวมกว่า 2.8 แสนล้านบาท มีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 20.3 ต่อปี โดยในแต่ละปีมีผู้ประกอบการรายใหม่สนใจเข้าสู่ธุรกิจแฟรนไชส์กว่า 15,000 - 20,000 ราย

            อธิบดีฯ กล่าวต่อว่า “ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่จะสามารถขยายตลาดไปยังต่างประเทศได้ต้องมีระบบการบริหารจัดการรูปแบบแฟรนไชส์ที่เข้มแข็ง มีมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือ โดยกรมฯ ได้ดำเนินโครงการ แฟรนไชส์ไทยก้าวสู่สากล : Thai Franchise Towards Global เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่กรมฯ จะเดินหน้าผลักดันธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดสากลอย่างครบวงจร ผ่านกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) บ่มเพาะธุรกิจให้ได้รับองค์ความรู้รอบด้าน การได้ทดลองฝึกปฏิบัติจริง รวมถึง การสร้างเครือข่ายธุรกิจเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน”ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ
ผู้จัดการออนไลน์

 


จำนวนเปิดอ่าน : 292