ข่าวสารธุรกิจแฟรนไชส์

ข่าวสารธุรกิจแฟรนไชส์ ข่าวสารการลงทุนทำธุรกิจแฟรนไชส์

โอมานประสงค์ให้ไทยเป็นประตูสู่อาเซียนและภูมิภาคเอเชียตะวันออก

12 มี.ค. 2562 13:52:55

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 62 นายยูซุฟ บิน อลาวี บิน อับดุลลาห์ (H.E. Mr. Yousuf bin Alawi bin Abdullah) รัฐมนตรีต่างประเทศรัฐสุลต่านโอมาน เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีง...

ข่าวสารธุรกิจแฟรนไชส์ ข่าวสารการลงทุนทำธุรกิจแฟรนไชส์

“พาณิชย์” เล็งเห็นคุณสมบัติพิเศษของชาไทย เตรียมส่งเสริมชาไทยออกสู่ตลาดโลก

21 ก.พ. 2562 13:32:55

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ที่ไทยทำกับประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะไทยทำกับอาเซียน และจีน ที่ประเทศคู่ค้าเหล่านี้ได้มีการลดภาษีศุลกากรให...

ข่าวสารธุรกิจแฟรนไชส์ ข่าวสารการลงทุนทำธุรกิจแฟรนไชส์

กสอ. ดันผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ ผ่านโครงการ Startup Ready เตรียมความพร้อมเข้าหาแหล่งเงินทุนต่างชาติ

20 ก.พ. 2562 15:12:34

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ผลักดันผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ ผ่านโครงการ "สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม" หรือ Startup Ready

ข่าวสารธุรกิจแฟรนไชส์ ข่าวสารการลงทุนทำธุรกิจแฟรนไชส์

DITP จัดงาน -Top Thai Brands 2019 ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า

7 ก.พ. 2562 11:22:53

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน งานแสดงสินค้าสุดยอดแบรนด์ไทย ก้าวไกลสู่สากล 2562!! --Top Thai Brands 2019, Yangon ซึ่งถ...

ข่าวสารธุรกิจแฟรนไชส์ ข่าวสารการลงทุนทำธุรกิจแฟรนไชส์

กสอ. เสริมแกร่งผู้ประกอบการโครงการ “ไทยเด่น”

1 ก.พ. 2562 14:07:38

นางวันเพ็ญ รัตนกังวาน เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ ครั้งที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดย นางวันเพ็ญ รัตนกัง...

ข่าวสารธุรกิจแฟรนไชส์ ข่าวสารการลงทุนทำธุรกิจแฟรนไชส์

Thaitrade.com สร้างผู้ช่วยขาย E-Commerce รุ่นใหม่ ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยขายออนไลน์ข้ามพรมแดน

1 ก.พ. 2562 13:31:11

Thaitrade.com โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ Amazon Global Selling (ประเทศไทย) บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และวิทยาลัยนานาชาติมหา...

ข่าวสารธุรกิจแฟรนไชส์ ข่าวสารการลงทุนทำธุรกิจแฟรนไชส์

สสว. เดินหน้าโครงการ SME Provincial Champions ปีที่ 4

1 ก.พ. 2562 13:25:13

สสว.ปลื้ม “โครงการ SME Provincial Champions” ประสบผลสำเร็จต่อเนื่อง สร้าง SME 4.0 มากกว่า 1,000 ราย เป็นต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับจังหวัด เสริมศักย...

ข่าวสารธุรกิจแฟรนไชส์ ข่าวสารการลงทุนทำธุรกิจแฟรนไชส์

ม.ค.62 ต่างชาติลงทุนไทยอีก 17 ราย มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 190 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 271 คน

1 ก.พ. 2562 12:15:11

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คน...