บทนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์

ความเข้าใจเกี่ยวกับ "ธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise)" อาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับหลายๆ คน ขณะเดียวกันคำว่า แฟรนไชส์ ก็ไม่ใช่คำใหม่ที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนหรือเพิ่งเคยได้ยิน อย่างไรก็ตามผู้คน โดยทั่วไปมักจะรับรู้โดยรวมๆ ตรงกันในเบื้องต้นว่าธุรกิจแฟรนไชส์เป็นสิ่งที่ทันสมัยน่าสนใจ มีความเป็นมืออาชีพและมีมาตรฐานของสินค้าและบริการที่ดีในสายตาของคนทั่วไป รวมทั้งมักจะนึกถึงธุรกิจฟ้าสฟู้ดที่มีเจ้าของเป็นฝรั่งชาวต่างชาติเป็นลำดับแรกๆ ความจริงธุรกิจแฟรนไชส์เพิ่งจะเป็นที่รับรู้และเตะตาของคนในบ้านเราเมื่อไม่นานมานี้เอง ปัจจุบันเรามักจะพบเห็นอยู่บ่อยขึ้นเรื่อยๆ จากสื่อสารมวลชน ว่ามีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจจากรูปแบบดังกล่าวทั้งในส่วนของผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิ์และผู้ที่ซื้อสิทธิ์จากเจ้าของแฟรนไชส์อีกทอดหนึ่ง ปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์ในบ้านเรามีการตื่นตัว และมีการพัฒนาขยายตัวอย่างรวดเร็วในหลากหลายหมวดสินค้า และบริการ ซึ่งพบเห็นกันโดยทั่วไป โดยเฉพาะธุรกิจบริการด้านอาหาร ฟ้าสฟู้ด ร้านกาแฟ ร้านก๋วยเตี๋ยว ฯลฯ หรือธุรกิจ ด้านอื่นๆ เช่น ร้านค้าปลีกสะดวกซื้อ ร้านซักแห้ง ร้านขายดอกไม้ สถานบริการเสริมความงาม ร้านหนังสือ ฯลฯ

อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะอธิบายในมุมมองไหนก็ตามคำว่าแฟรนไชส์นั้นก็เป็นรูปแบบหนึ่งในการบริหารจัดการทางธุรกิจที่มีลักษณะเป็นเครือข่ายสาขาหรือ สมาชิกจำนวนมากๆ และมีลักษณะ หรือองค์ประกอบการดำเนินงานที่เหมือนๆ กัน (Similar, Identical Element or Uniform) ซึ่งเป็นผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่มีรูปแบบเหมือนๆ กัน และมีความเฉพาะพิเศษในตัวมันเองทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำเอารูปแบบการทำแฟรนไชส์ เพื่อพัฒนาและสร้างความเติบโตทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว จนประสบความสำเร็จมาแล้วมากมาย ธุรกิจแฟรนไชส์จึงเป็นธุรกิจที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากทั้งผู้จะซื้อหรือผู้จะขายแฟรนไชส์