บทสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์

หน้าแรก

บทสัมภาษณ์

iGLA “มวยไทยไอกล้า” ผงาดสู่สื่อดิจิทัล เนรมิตคอนเทนต์โฉมใหม่ หลักสูตรไอที-แอนิเมชัน

คุณจิระศักดิ์ อวกาศจักรวาฬ

iGLA “มวยไทยไอกล้า” ผงาดสู่สื่อดิจิทัล  เนรมิตคอนเทนต์โฉมใหม่ หลักสูตรไอที-แอนิเมชัน
วยไทย  คือ ศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวประจำชาติไทย ที่ทั่วโลกให้การยอมรับและยกให้เป็น 1 ในศาสตร์การต่อสู้ที่ดีที่สุดของโลก ด้วยเอกลักษณ์ท่วงท่าและการออกอาวุธที่ทุกส่วนของร่างกายทั้งหมัด เท้า เข่า ศอก และศีรษะ หรือที่เรียกว่า “นวอาวุธ” (ศาสตร์การโจมตีทั้งเก้า) สามารถใช้เป็นอาวุธโจมตีและปัดป้องกันคู่ต่อสู้ได้ทุกรูปแบบ

จึงไม่แปลกใจที่เรามักเห็นชาวต่างชาติจากนานาอารยประเทศ ตบเท้าเข้ามาศึกษาร่ำเรียนศิลปะมวยไทยที่คนไทยให้กำเนิด ทว่าขณะเดียวกัน คนไทยด้วยกันเองซึ่งโดยส่วนใหญ่กลับมองข้ามศิลปะการต่อสู้ประจำชาติ เพราะมองว่า มวยไทยเป็นกีฬาอันตราย รุนแรง เจ็บตัว และเป็นการแข่งขันเฉพาะกลุ่มเท่านั้น

            อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน มวยไทย ถูกทลายกำแพงภาพลักษณ์ดังกล่าวจากอดีตที่ผ่านมา ผ่านการสนับสนุนและส่งเสริมจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการทำตลาด การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารร่วมกันอย่างบูรณาการผ่านช่องทางแพลทฟอร์มทั้งออฟไลน์และออนไลน์

            ส่งผลให้ในปัจจุบัน คนไทยและชาวต่างชาติเข้าถึงมวยไทยได้มากขึ้น ผ่านสื่อและการจัดกิจกรรมแต่ละรูปแบบ อาทิเช่น กิจกรรมกีฬาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ , คอร์สสอนมวยเพื่อสุขภาพตามค่ายมวย / ยิมมวยไทยต่างๆ , การเต้นแอโรบิคมวยไทยเพื่อลดน้ำหนักและเพื่อสุขภาพ หรือแม้กระทั่ง รูปแบบของ เกม และ สื่อแอนิเมชั่น ที่เกี่ยวกับมวยไทย เป็นต้น ซึ่งบุคคลทั่วไปทุกเพศ ทุกวัย สามารถเข้าถึงได้

            ทว่า หากลงลึกถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการสืบสานต่อยอดศิลปะแม่ไม้มวยไทย เพื่อพัฒนาสู่รูปแบบธุรกิจที่เป็น License (ไลเซนส์) ได้มาตรฐานสากลนั้น มีอยู่องค์กรหนึ่งที่มุ่งมั่นพัฒนาและขับเคลื่อนศิลปะมวยไทย ให้ยกระดับสู่มาตรฐานสากลอย่างไม่หยุดยั้ง โดยองค์กรที่กล่าวถึง คือ iGLA หรือ “ไอกล้า” ภายใต้การบริหารโดย บริษัท มวยไทย ไอ.กล้า จำกัด

 


ไอกล้า ยกระดับหลักสูตรมวยไทยร่วมสมัย สู่ ‘โมชั่น แคปเจอร์’

            iGLA หรือ “มวยไทยไอกล้า” ภายใต้การบริหารโดย คุณจิระศักดิ์ อวกาศจักรวาฬ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวว่า มวยไทยไอกล้า คือ องค์กรที่สภามวยไทยโลก WMC และสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ  ‘อิฟมา’ (IFMA) ให้สิทธิ์ในการพัฒนาบุคลากร ตำรา และอุปกรณ์มวยไทยเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล   โดย iGLA กำเนิดขึ้นในปี พ.ศ.2555 จากคำสั่งของ พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร และ ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ ให้ iGLA เป็นบริษัท(องค์กรเอกชน) ที่พัฒนามวยไทยนับแต่นั้นเป็นมาจนถึงปัจจุบัน

             คุณจิระศักดิ์ กล่าวว่า บริษัท มวยไทย ไอ.กล้า จำกัด ประกอบธุรกิจประเภทผลิตสื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์ โดยร่วมผลักดันโปรเจกต์ “มวยไทยไอกล้า” ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้ สภามวยไทยโลก โดยคณะทำงาน ประกอบไปด้วย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านดิจิตอลคอนเทนท์ และบุคลากรในสาขาวิชาชีพด้านการผลิตสื่อ แอนิเมชั่น เกม ไอทีและการบริหารลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ

            โดย โครงการมวยไทยไอกล้า ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงพาณิชย์ และกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น  
   
            ผ่านการถ่ายทอดข้อมูลมวยไทยอย่างครบวงจรที่เรียกว่า Library คือ ห้องสมุดดิจิทัล ที่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมวยไทยในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล 3D เพื่อเป็นฐานข้อมูลเรื่องมวยไทยสำหรับสภามวยไทยโลก ซึ่งถือเป็นห้องสมุดดิจิทัลมวยไทยแห่งแรกของโลก ที่ๆ ศิลปะมวยไทย และ แม่ไม้มวยไทยนับ 1,000 ท่า อันเกิดจากภูมิปัญญาของครูมวยชาวไทยที่เพาะบ่มมานับร้อยๆ ปี ได้ถูกถ่ายทอดผ่านเทคโนโลยี ‘โมชั่นแคปเจอร์’ เพื่อจัดเก็บท่วงท่าให้เป็นไฟล์ดิจิทัล

            โดยอาศัย ระบบการจัดการด้านไอที ที่ทันสมัย ซึ่งสามารถเก็บรักษามรดกความรู้เหล่านี้ไว้ได้นานแสนนาน เป็นคลังปัญญาที่ไม่จำกัดเฉพาะคนไทย แต่เป็นศูนย์กลางความรู้เรื่องมวยไทยที่คนทั่วโลกสามารถเข้ามาศึกษาได้ด้วยฐานความรู้สากลเดียวกัน

            ซึ่งคลังปัญญาแห่งนี้ เกิดจากการค้นคว้าและรวบรวมเอาข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ ทั้งจากเอกสารโบราณ ตำรา ครูมวยและนักมวยไทย ทั้ง 5 ต้นตำรับ รวมถึงนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้ข้อมูลและความรู้ที่สมบูรณ์ที่สุดเกี่ยวกับมวยไทยและแม่ไม้มวยไทยต่างๆ โดยใช้ระบบ MAM (Media Asset Management) และจัดเก็บข้อมูลไว้ในรูปแบบ Cloud Computing เพื่อเป็นฐานข้อมูลการค้นคว้าของสภามวยไทยโลก 

 

iGLA เชื่อมโยงคนทั้งโลกด้วยศิลปะ “มวยไทย”

I = intellectual   คือ บรรพบุรุษไทยมีไหวพริบ ปฏิภาณ ประดิษฐ์คิดค้นวิธีการต่อสู้และเอาตัวรอด ด้วยมวยไทย
G = Game , Global คือ เป้าหมายที่ ไอกล้า มุ่งมั่นพัฒนาทำเกมและสื่อดิจิทัล 3D เผยแพร่สู่สาธารณชน
L = Library คือ ประวัติ อดีต ปัจจุบัน และเป้าหมายในอนาคตของศิลปะแม่ไม้มวยไทย จะถูกรวบรวมอยู่ใน ไอกล้า เอาไว้ทั้งหมด   
A = Animation  คือ ศาสตร์และหลักสูตรมวยไทยครบวงจร ซึ่ง ไอกล้า จะถ่ายทอดออกมาผ่านสื่อแอนิเมชัน

            คุณจิระศักดิ์ กล่าวต่อว่า ไอกล้า เป็นองค์กรที่ศึกษาและมุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรทุกศาสตร์ศิลปะการต่อสู้ของมวยไทยในทุกแขนงอย่างครบวงจร ให้ยกระดับเป็นหลักสูตรซึ่งเป็นกลางที่ถูกต้องและได้มาตรฐานสากลที่สุดในโลก
            โดย ไอกล้า ถูกขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดที่ว่า ศิลปะมวยไทยในวันนี้ มีอะไรที่ยังไม่เติมเต็ม และมองว่า จุดไหนที่แต่ละหลักสูตรยังไม่มี ซึ่ง ไอกล้า จะเข้าไปเติมเต็ม แต่จะไม่เข้าไปขัดขวางใคร เพราะ ไอกล้า เราตั้งมั่นทำในสิ่งที่ยังไม่มีใครเคยทำ

 

            โดยหลักสูตรมวยไทยที่ได้มาตรฐานของมาจากมวยไทย 5 สาย ได้แก่ 1.มวยไชยา(ภาคใต้) 2.มวยโคราช(มวยกลาง) 3.มวยท่าเสา(มวยเหนือ-ใต้) 4.มวยลพบุรี  5.มวยจากกรมพลศึกษา และหนังสือ “ศิลปะมวยไทย” ของคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ปี พ.ศ.2540


 
สร้างระบบ ‘ไลเซนส์’ ติดปีก ‘มวยไทยไอกล้า’ ผงาดเวทีโลก

            ในด้านธุรกิจ ปัจจุบัน ไอกล้า ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศทั่วโลก โดยการขยายธุรกิจในรูปแบบการลงทุน License หรือ ไลเซนส์ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจค่ายมวยหรือโรงยิมมวยไทย ในต่างประเทศทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 130 ค่ายมวยไทย ภายใต้ไลเซนส์ของ มวยไทยไอกล้า

          “ในมุมธุรกิจถือว่าเรา Success 80% แล้วในสายตาคนทั้งโลก แต่กับคนไทยเองนั้น ส่วนใหญ่ยังยอมรับแค่เพียงในใจ ซึ่งส่วนใหญ่อาจจะยังไม่เข้าใจ ยังเข้าไม่ถึงหลักสูตร หรือสำหรับประชาชนทั่วไป อาจจะมองว่า มวยไทยเป็นเรื่องไกลตัว และในส่วนของ ครูมวย-ลูกศิษย์แต่ละคนก็มีสายมวย มีปรมาจารย์ของตนเองที่พร่ำสอนวิชาการต่อสู้มาตั้งแต่ในอดีต เพราะฉะนั้น การต่อสู้กับความคิด/ความเชื่อในจิตใจคนเพื่อห้เปิดใจยอมรับนั้น เป็นสิ่งที่ยาก แต่ใช่ว่าจะทำไม่ได้” คุณจิระศักดิ์ กล่าว


            “ไอกล้า” ขับเคลื่อนการทำงานภายใต้ 4 คำที่ว่า ต่อ(ต่อยอดธุรกิจ) เติม(เติมในส่วนที่ขาด) เสริม(ส่งเสริมในธุรกิจของคุณและของเขา) แต่ง(ปรับแต่งตัวเองและทุกคนให้เข้ากันได้) 

 

มวยไทย.. ไม่ไกลตัว ปูพรมหลักสูตร สู่ สถาบันการศึกษา

            อย่างไรก็ตาม ใครที่มองว่า มวยไทยยังดูเป็นเรื่องที่ไกลตัวนั้นอาจจะไม่ใช่เช่นนั้น เพราะ ปัจจุบัน มวยไทย ได้รับการบรรจุเป็น “หลักสูตรมวยไทย”  ที่ใช้สอนกันในชั่วโมงพลศึกษาของทุกโรงเรียนและทุกสถาบัน  

            นอกจากนี้ สำหรับบุคคลคนทั่วไป ที่สนใจอยากเรียนมวยเพื่อสุขภาพ เพื่อการออกกำลังกาย และอยากเรียนอย่างจริงจังและจริงใจนั้น  สามารถเรียนได้ในโรงยิมทุกแห่ง หรือที่ศูนย์มวยไทย iGLA  ปัจจุบันมีเปิดให้บริการสอนมวยไทยให้กับผู้สนใจทั่วไป จำนวน 2 ศูนย์ฯ ได้แก่

1. ศูนย์มวยไทยไอกล้า สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพฯ (ถ.รังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี) 
2. อโยธยาไฟท์ยิม (Ayothaya Fight Gym) จ.พระนครศรีอยุธยา

          โดยประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถติดต่อขอเรียนมวยไทยได้ ส่วนค่าเรียนนั้นไม่แพงอย่างที่คิด ซึ่งมีคอร์สสอนทั้ง เรียนเดี่ยว เรียนเป็นกลุ่ม และบริการสอนมวยไทย Delivery นำครูมวยไปสอนให้กับผู้ที่สนใจถึงหน้าบ้าน ถึงหน่วยงาน / องค์กร ที่สนใจกีฬามวยไทย เงื่อนไขขอให้มีผู้เรียนจำนวนเป็นกลุ่มๆ ละ 5-10 คนขึ้นไป เป็นต้น

            เรียนมวยไทยกับ ไอกล้า การันตีได้ว่า คุณจะได้เรียนรู้ศิลปะมวยไทยทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เรียนตั้งแต่เบสิคขั้นพื้นฐาน การตั้งท่า วิธีพันผ้าพันมือ ฯลฯ การันตีได้มาตรฐาน ไม่มั่ว ไม่ผิด ไม่เจ็บตัว อีกทั้ง ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร Certificate ออกให้โดยมวยไทยไอกล้า อีกด้วย สามารถนำไปต่อยอดการเรียนมวยไทย ได้ทุกยิมมวย/ค่ายมวยทั่วโลก ภายใต้ ไลเซนส์ของมวยไทยไอกล้า

 
เปิดตัวแฟรนไชส์ ‘ไอกล้า เอาท์เล็ท’ จำหน่ายอุปกรณ์มวยไทยครบวงจร

            อีกด้านหนึ่งที่ มวยไทยไอกล้า ได้ขับเคลื่อนพัฒนาก้าวไกลไปอีกขั้น คือ การเซ็ทอัพ ระบบแฟรนไชส์ พรีเมียมเอาท์เล็ท ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์มวยไทยไอกล้า ที่เตรียมเปิดตัวแฟรนไชส์ ภายในสิ้นปี 2562 นี้

            คุณจิระศักดิ์ เปิดเผยว่า แนวคิดการทำแฟรนไชส์ร้านจำหน่ายอุปกรณ์มวยไทย และศูนย์สอบ ผู้เรียนมวยไทย เพื่อสอบวัดผลว่า มีความรู้ความเข้าใจกับการเรียนมวยไทยมากน้อยแค่ไหน ผ่านข้อสอบที่ได้มาตรฐานระบบ AI ที่ทันสมัย ซึ่ง 2 แนวคิดนี้ได้จากการได้เข้าไปอบรมหลักสูตรสร้างธุรกิจเข้าระบบแฟรนไชส์ รุ่นที่ 21 หรือ Franchise B2B ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์

            นอกจากนี้ ไอกล้า ยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ (Franchise & License Associate : FLA) โดย คุณจิระศักดิ์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาสมาคมฯ พร้อมกับเผยว่า สิ่งที่ได้รับจากการอบรมแฟรนไชส์และเป็นส่วนหนึ่งของ FLA คือ

1. Knowhow คือ เราต้องมีโนว์ฮาวของตัวเอง
2. Different คือ คุณต้องมีสิ่งที่แตกต่าง
3. Benefits คือ คุณจะบริหารจัดการผลประโยชน์อย่างไร


            สำหรับ แฟรนไชส์ร้านจำหน่ายอุปกรณ์มวยไทยไอกล้า เป็นลักษณะ พรีเมียมเอาท์เล็ท  สำหรับธุรกิจค่ายมวย/ยิมมวย ที่สนใจ ตลอดจนนักลงทุน ผู้ที่สนใจ ที่มีใจรักกีฬามวยไทย มีเงินทุน มีสถานที่/ทำเลที่เหมาะสม หรือเปิดให้บริการยิมมวย/ค่ายมวยอยู่แล้ว หากสนใจต้องการเปิด Shop จำหน่ายอุปกรณ์มวยไทย ภายใต้แบรนด์ ไอกล้า โดยบริษัทฯ พร้อมยินดีให้คำปรึกษา 

            โดยเฟสแรกของแฟรนไชส์ บริษัทฯ จะเข้าไปออกแบบ  Built In สร้าง Outlet ในยิมมวย/ค่ายมวย ที่เป็น ไลเซนส์ ของไอกล้าก่อน เพื่อสร้างร้านต้นแบบ ให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและเกิดความสนใจ  สำหรับราคาลงทุน แฟรนไชส์เอาท์เล็ท อุปกรณ์มวยไทยนี้ใช้งบลงทุนเริ่มต้น 3 ล้านบาท

            ซึ่งงบลงทุนแฟรนไชส์ดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าอุปกรณ์มวยไทย ซึ่งบริษัทฯ จัดสรรให้ ผู้ลงทุน (แฟรนไชส์ซี) อย่างครบวงจร เช่น เฮดการ์ด นวม กระสอบทราย เสื้อ กางเกงมวย ฯลฯ ทั้งสินค้าเด็กและผู้ใหญ่ โดย ไอกล้า ช่วยจัดหาให้โดยมีคุณภาพมาตรฐาน
หมายเหตุ : ยังไม่รวมค่าตกแต่ง และสถานที่

            ในตอนท้าย คุณจิระศักดิ์ ยังได้กล่าวฝากถึงธุรกิจไว้ด้วยว่า ไอกล้า เป็นธุรกิจที่ทำยากในประเทศไทย แต่ทำง่ายในต่างประเทศ สิ่งที่อยากจะฝาก คือ ขอให้ทุกคนเข้าถึงมวยไทย เริ่มต้นตั้งเป้าหมายง่ายๆ คือ เพื่อการออกกำลังกาย โดยเรียนมวยไทยที่ไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องมาเรียนที่ ไอกล้า ขอให้ตั้งใจเรียนเพื่อสุขภาพ ไม่จำเป็นต้องเรียนเพื่อการแข่งขัน จะได้ห่างหมอ ห่างยา ห่างโรงพยาบาล ห่างโรคภัยไข้เจ็บ สำหรับในส่วนผู้ที่สนใจรูแบบการลงทุนแฟรนไชส์เอาท์เล็ท บริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษา สามารถติดต่อสอบถามพูดคุยการร่วมลงทุนแฟรนไชส์กันก่อนได้

            “ในการทำธุรกิจใดๆ ก็ตามแต่ผมอยากฝากคนทำธุรกิจว่า คุณต้องสร้างโนว์ฮาวของคุณเอง ลอกเลียนแบบได้ แต่ต้องพัฒนา และให้คิดค้นต่อยอด ประยุกต์ ลองผิดลองถูก สร้างความแตกต่างและพิเศษกว่าคู่แข่ง แล้วคุณจะค้นพบแนวทางการทำธุรกิจในแบบของคุณ ซึ่งเป็นวิถีทางที่ยั่งยืน ส่วนตัวผมๆ ได้แนวคิดดีๆ เหล่านี้มาจาก การเข้าอบรมแฟรนไชส์  DBD ของกระทรวงพาณิชย์”ข้อมูลติดต่อ บริษัท มวยไทย ไอ.กล้า จำกัด
โทร : 083 090 8000
เฟซบุ๊ก : jirasak  igla  awakatjakkrawan
ไอดี ไลน์ : jirasak.igla

 

จำนวนเปิดอ่าน : 1,259