แฟรนไชส์ Raise Genius School

Raise Genius School

  • VERIFIED

สารบัญธุรกิจแฟรนไชส์: การศึกษา (Education)
ประเภทแฟรนไชส์: System Franchise, License Franchise

ชื่อธุรกิจภาษาไทย: Raise Genius School

ชื่อธุรกิจภาษาอังกฤษ: Raise Genius School

ลักษณะสินค้าและบริการ
Business format franchise เสริมทักษะเด็กผ่านการประดิษฐ์ หุ่นยนต์
จุดเด่น
มีนวัตกรรมในการสอน การบริการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ มาตรฐานแฟรนไชส์,ได้ แฟรนไชส์ Go Inter, ได้ Coupon นวัตกรรม และ ออก TV ในสื่อชั้นนำมากกว่า 8 รายการ
ค่าแฟรนไชส์: 200,000 บาท per stand alone branch
ระยะเวลาคืนทุน: 2 ปี
สิ่งที่ได้รับ
สิทธิ์ในการใช้ตราสินค้า และสื่อการสอน รวมถึงการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ ตลอด 4 ปี
คุณสมบัติผู้ต้องการลงทุน
1. มีเงินลงทุนเพียงพอ
2. มีความสนใจ และตั้งใจทำธุรกิจเกียวกับพัฒนาการเด็ก
3. สามารถดูแลกิจการได้เต็มที่
วิธีการดำเนินการ
ขยาย Brand ด้วย Business format franchise ที่ได้มาตรฐาน
ความเป็นมา
เริ่มจาก เป็นวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา และจัดตั้งบริษัท ในปี 2012 เข้ารับทุนจาก sipa และขยายสาขารวมเป็น 3 สาขาในปี 2014 ได้มาตรฐานแฟรนไชส์ในปี 2016 และขยายแฟรนไชส์จนมีสาขารวม 7 สาขา ในปี 2018
นโยบายธุรกิจ
ขยาย Brand ด้วย Business format franchise ที่ได้มาตรฐาน
ปีที่เริ่มดำเนินการ
2012
จำนวนสาขา
7
ที่อยู่ในการติดต่อ แฟรนไชส์ Raise Genius School
2/51 Petchaseam 114 Road, Nongkhangpu, Nongkham, Bangkok

สนใจร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ Raise Genius School

ชื่อผู้ติดต่อ*

เบอร์โทรศัพท์*

อีเมล*

กรอกตัวเลขด้านบน*