แฟรนไชส์ Talon Healthy Shoes

Talon Healthy Shoes

  • VERIFIED

สารบัญธุรกิจแฟรนไชส์: สุขภาพ ความงาม (Health & Beauty)
ประเภทแฟรนไชส์: Product or Brand Franchise

ชื่อธุรกิจภาษาไทย: Talon Healthy Shoes

ชื่อธุรกิจภาษาอังกฤษ: Talon Healthy Shoes

ลักษณะสินค้าและบริการ
รองเท้า สุขภาพ นำเข้า และ สั่งตัด และรับตัดแผ่นรองเฉพาะบุคคล
จุดเด่น
มีบริการตรวจวัดเท้าด้วยเครื่อง foot pressure sensor
ค่าแฟรนไชส์: 3-500,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน: 2 ปี
สิ่งที่ได้รับ
ระบบ และสินค้า
วิธีการดำเนินการ
ต้องสมัคร และอบรม
ความเป็นมา
เป็นโรงงานผลิตรองเท้า มากว่า 50 ปี
ปีที่เริ่มดำเนินการ
2015
จำนวนสาขา
2
ที่อยู่ในการติดต่อ แฟรนไชส์ Talon Healthy Shoes
249 Bangkuntien road, Samaedum

สนใจร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ Talon Healthy Shoes

ชื่อผู้ติดต่อ*

เบอร์โทรศัพท์*

อีเมล*

กรอกตัวเลขด้านบน*